Umjetnik: Matanić Ivan

Živi i radi u Bjelovaru. Samostalni (slobodni) umjetnik (slikarstvo, kiparstvo, grafika, ilustracija, restauracija)

RADI

  1. Ulja na platnu i tabli smjer nadrealizam, apstrakcija, hiperrealizam
  2. Grafika-tuš (ink), bakrorez, bakropis, aquatinta, drvorez, linorez
  3. Zidne slike-freske akrilnom tehnikom
  4. Ilustracija knjiga
  5. Monumentalne spomenike (skulpture), sitna plastika
  6. Restauracija crkvenih oltara, oltarnih pala itd.
Matanić Ivan
Bjelovar 02
grafika /


cijena na upit
Matanić Ivan
Bjelovar 01
grafika /


cijena na upit
Matanić Ivan
Bjelovar 03
grafika /


cijena na upit
Matanić Ivan
Bjelovar 04
grafika /


cijena na upit
Matanić Ivan
Bjelovar 05
grafika /


cijena na upit