Umjetnik: Mrkobrad Valerija

Valerija Mrkobrad rođena je u Predavcu pokraj Bjelovara 1941. godine. Završila je Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, Odsjek keramike. Studij je nastavila na Akademiji primijenjene umjetnosti u Beogradu i klasi prof. Ivana Tabakovića. Nakon završetka studija radila je kao dizajnerica, a nakon toga sve do 1977. kao likovna pedagoginja u dvije osnovne škole u Bjelovaru.

Nakon završetka studija bila je samostalna umjetnica, a onda se zaposlila u Gradskom muzeju Bjelovar kao voditeljica Galerije. Galerija nema stalni postav jer nema dovoljno prostora, ali između samostalnih izložaba izlaže dio fundusa.
Valerija Mrkobrad je kao umjetnica tek 1980. imala prvu samostalnu izložbu u Muzeju prehrane Podravka u Koprivnici, a iste je godine prvi put samostalno izlagala i u Bjelovaru. Njezini radovi nastali iskivanjem u bakru odišu snagom i sugestivnošću. Osimneobičnih tehnika i materijala u svom vrlo uspješnom likovomi izrazu, Valerija Mrkobrad bavila se i izradom medalja.

Autorica je i nekoliko dokumentarnih izložaba za koje je radila dizajn i opremu kataloga. Od postava i organizacije likovnih izložaba čija je autorica posebno je izdvojila izložbe Đure Sedera, Nives Kavurić Kurtović i A. Cetina.
Budući da je na Akademiji položila i grupu pedagoških predmeta, često je pripremala i edukativne izložbe. Već šest godina vodi međunarodnu likovnu radionicu za djecu.
Članica je Organizacijskog odbora u Salonu karikature - međunarodne manifestacije koja se od 1993. održava svake godine u lipnju, u organizaciji Grada Bjelovara i Turističke zajednice i za koji V. Mrkobrad radi postav te sudjeluje u samoj organizaciji.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 15. rujna 2003. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Mrkobrad Valerija
Vrličanka na barku
bakropis /


4.800,00 kn