<![CDATA[Prodaja slika / Galerija Alan]]> https://alan.hr/nove-slike/ Prodaja slika english Galerija Alan Copyright 2022 2022-07-20T10:26:00+00:00 <![CDATA[Morski pejsaž 0020]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0020 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0020
Naziv: Morski pejsaž 0020
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 18 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 590,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž 0019]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0019 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0019
Naziv: Morski pejsaž 0019
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 18 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 590,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž 0018]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0018 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0018
Naziv: Morski pejsaž 0018
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 18 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 590,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž 0017]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0017 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0017
Naziv: Morski pejsaž 0017
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 18 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 590,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž 0016]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0016 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0016
Naziv: Morski pejsaž 0016
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 18 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 590,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž 0015]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0015 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0015
Naziv: Morski pejsaž 0015
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 18 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 590,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž  0014]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0014 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0014
Naziv: Morski pejsaž  0014
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 18 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 590,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž 0013]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0013 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0013
Naziv: Morski pejsaž 0013
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 18 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 590,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž 0012]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0012 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0012
Naziv: Morski pejsaž 0012
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 18 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 590,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž 0011]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0011 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-0011
Naziv: Morski pejsaž 0011
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 18 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 590,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[akvarel 0015]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/akvarel-0015 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/akvarel-0015
Naziv: akvarel 0015
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 15 × 15 cm / 30 × 30 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 250,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[akvarel 0014]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/akvarel-0014 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/akvarel-0014
Naziv: akvarel 0014
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 15 × 15 cm / 30 × 30 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 250,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[akvarel 0013]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/akvarel-0013 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/akvarel-0013
Naziv: akvarel 0013
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 15 × 15 cm / 30 × 30 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 250,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[akvarel 0012]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/akvarel-0012 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/akvarel-0012
Naziv: akvarel 0012
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 15 × 15 cm / 30 × 30 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 250,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[akvarel 0011]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/akvarel-0011 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/akvarel-0011
Naziv: akvarel 0011
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 15 × 15 cm / 30 × 30 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 250,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Anđeo 015]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/andeo-015 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/andeo-015
Naziv: Anđeo 015
Autor: Politeo Goranka
Dimenzije: 17×15 cm / 38 × 36 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 500,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Anđeo 014]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/andeo-014 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/andeo-014
Naziv: Anđeo 014
Autor: Politeo Goranka
Dimenzije: 17×15 cm / 38 × 36 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 500,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Anđeo 013]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/andeo-013 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/andeo-013
Naziv: Anđeo 013
Autor: Politeo Goranka
Dimenzije: 17×15 cm / 38 × 36 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 500,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Bjelovar 017]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-017 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-017
Naziv: Bjelovar 017
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 38×28 cm / 59 × 50 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Bjelovar 015]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-015 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-015
Naziv: Bjelovar 015
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 38×28 cm / 59 × 50 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Bjelovar 014]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-014 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-014
Naziv: Bjelovar 014
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 28 × 38 cm / 50 × 59 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Bjelovar 013]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-013 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-013
Naziv: Bjelovar 013
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 38×28 cm / 59 × 50 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Bjelovar 012]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-012 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-012
Naziv: Bjelovar 012
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 38×28 cm / 59 × 50 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Bjelovar 010]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-010 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/bjelovar-010
Naziv: Bjelovar 010
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 38×28 cm / 59 × 50 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Anđeo 012]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/andeo-012 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/andeo-012
Naziv: Anđeo 012
Autor: Politeo Goranka
Dimenzije: 25 × 20 cm / 45,5 × 41,5 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 849,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Anđeo 011]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/andeo-011 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/andeo-011
Naziv: Anđeo 011
Autor: Politeo Goranka
Dimenzije: 25 × 20 cm / 45,5 × 41,5 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 849,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Cvijeće 027]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/cvijece-027 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/cvijece-027
Naziv: Cvijeće 027
Autor: Politeo Goranka
Dimenzije: 25×51 cm / 50 × 76 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 1.600,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Maslina 010 ]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/maslina-010 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/maslina-010
Naziv: Maslina 010
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 60 × 90 cm
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 2.999,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 016]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-016 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-016
Naziv: Apstrakcija 016
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 015]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-015 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-015
Naziv: Apstrakcija 015
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 51 × 64 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 014]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-014 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-014
Naziv: Apstrakcija 014
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 013]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-013 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-013
Naziv: Apstrakcija 013
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 012]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-012 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-012
Naziv: Apstrakcija 012
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 011]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-011 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-011
Naziv: Apstrakcija 011
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 010]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-010 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-010
Naziv: Apstrakcija 010
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 009]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-009 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-009
Naziv: Apstrakcija 009
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 50 × 70 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 008]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-008 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-008
Naziv: Apstrakcija 008
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 007]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-007 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-007
Naziv: Apstrakcija 007
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 006]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-006 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-006
Naziv: Apstrakcija 006
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 004]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-004 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-004
Naziv: Apstrakcija 004
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 003]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-003 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-003
Naziv: Apstrakcija 003
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 50 × 70 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 002]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-002 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-002
Naziv: Apstrakcija 002
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Apstrakcija 001]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-001 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/apstrakcija-001
Naziv: Apstrakcija 001
Autor: Pal Zdravko
Dimenzije: 70 × 50 cm
Tehnika: akril na lesonitu
Cijena: cijena na upit]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Jedra 024 ( bez okvira)]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-024-bez-okvira https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-024-bez-okvira
Naziv: Jedra 024 ( bez okvira)
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 80 × 120 cm
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 4.250,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Cvijeće 024]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/cvijece-024 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/cvijece-024
Naziv: Cvijeće 024
Autor: Politeo Goranka
Dimenzije: 40 × 30 cm / 66,5 × 56 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 1.600,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Cvijeće 023]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/cvijece-023 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/cvijece-023
Naziv: Cvijeće 023
Autor: Politeo Goranka
Dimenzije: 40 × 30 cm / 67,5 × 56 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 1.600,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Dama sa šeširom 012]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/dama-sa-sesirom-012 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/dama-sa-sesirom-012
Naziv: Dama sa šeširom 012
Autor: Beker Koraljka
Dimenzije: 70 × 50 cm / 77,5 cm × 57,5 cm sa okvirom
Tehnika: akril na platnu
Cijena: 3.549,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Cvijeće 020]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/cvijece-020 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/cvijece-020
Naziv: Cvijeće 020
Autor: Politeo Goranka
Dimenzije: 25 × 20 cm / 45,5 × 41,5 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 849,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž 020]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-020 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-020
Naziv: Morski pejsaž 020
Autor: Dragija Milan
Dimenzije: 30 × 40 cm / 39 × 49 cm sa okvirom
Tehnika: ulje na dasci
Cijena: 1.690,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Zrinjevac 05]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/zrinjevac-05 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/zrinjevac-05
Naziv: Zrinjevac 05
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 32 × 52 cm / 76 × 56 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 1.249,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Zrinjevac 04]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/zrinjevac-04 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/zrinjevac-04
Naziv: Zrinjevac 04
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 28 × 38 cm / 58 × 48 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Jedra 023]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-023 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-023
Naziv: Jedra 023
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 12 × 18 cm / 24 × 30 cm sa okvirom
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 300,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Jedra 022]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-022 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-022
Naziv: Jedra 022
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 12 × 18 cm / 25,3 × 31,8 cm sa okvirom
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 300,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Jedra 021]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-021 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-021
Naziv: Jedra 021
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 18 × 24 cm / 26 × 31,8 cm sa okvirom
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 450,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Maslina 09]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/maslina-09 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/maslina-09
Naziv: Maslina 09
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 18 × 24 cm / 26,3 × 32,6 cm sa okvirom
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 450,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Maslina 07]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/maslina-07 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/maslina-07
Naziv: Maslina 07
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 30 × 40 cm / 38 × 48 cm sa okvirom
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 859,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Otoci ]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/otoci https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/otoci
Naziv: Otoci
Autor: Nikšić Krešimir
Dimenzije: 80 × 120 cm
Tehnika: akril na platnu
Cijena: 5.249,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Pejsaž 01]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/pejsaz-01 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/pejsaz-01
Naziv: Pejsaž 01
Autor: Šalić Petar
Dimenzije: 61 × 50 cm
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 2.349,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž 12]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-12 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-12
Naziv: Morski pejsaž 12
Autor: Petruševski Novak Sašo
Dimenzije: 29 × 40 cm / 59 × 75 cm sa okvirom
Tehnika: pastel
Cijena: 1.490,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Dama sa šeširom 010]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/dama-sa-sesirom-010 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/dama-sa-sesirom-010
Naziv: Dama sa šeširom 010
Autor: Beker Koraljka
Dimenzije: 40 × 30 cm / 48 × 38 cm sa okvirom
Tehnika: akril na platnu
Cijena: 1.750,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Djevojka 008]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-008 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-008
Naziv: Djevojka 008
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 61 × 44,5 cm / 78,5 × 62 cm sa okvirom
Tehnika: giclee
Cijena: 4.250,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Jedra 020 ( bez okvira)]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-020 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-020
Naziv: Jedra 020 ( bez okvira)
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 80 × 120 cm
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 3.949,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Vrlo ukusna riba 06]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/vrlo-ukusna-riba-06 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/vrlo-ukusna-riba-06
Naziv: Vrlo ukusna riba 06
Autor: Švaljek Antun Boris
Dimenzije: 25 × 41 cm
Tehnika: grafika sitotisak
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Put u nepoznato 05]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/put-u-nepoznato-05 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/put-u-nepoznato-05
Naziv: Put u nepoznato 05
Autor: Švaljek Antun Boris
Dimenzije: 25 × 41 cm
Tehnika: grafika sitotisak
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Uspomene 04]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/uspomene-04 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/uspomene-04
Naziv: Uspomene 04
Autor: Švaljek Antun Boris
Dimenzije: 26 × 41 cm
Tehnika: grafika sitotisak
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Oštar pas 03]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/ostar-pas-03 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/ostar-pas-03
Naziv: Oštar pas 03
Autor: Švaljek Antun Boris
Dimenzije: 25 × 41 cm
Tehnika: grafika sitotisak
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Sv. otac Papa nad Hrvatskom leti 02]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/sv.-otac-papa-nad-hrvatskom-leti-02 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/sv.-otac-papa-nad-hrvatskom-leti-02
Naziv: Sv. otac Papa nad Hrvatskom leti 02
Autor: Švaljek Antun Boris
Dimenzije: 25 × 41 cm
Tehnika: grafika sitotisak
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Ptice na drvetu 01]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/ptice-na-drvetu https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/ptice-na-drvetu
Naziv: Ptice na drvetu 01
Autor: Švaljek Antun Boris
Dimenzije: 25 × 41 cm
Tehnika: grafika sitotisak
Cijena: 890,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Otoci 02]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/otoci-02 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/otoci-02
Naziv: Otoci 02
Autor: Nikšić Krešimir
Dimenzije: 30 × 40 cm / 38 × 48 cm sa okvirom
Tehnika: akril na platnu
Cijena: 1.850,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Profil 04]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/profil-04 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/profil-04
Naziv: Profil 04
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 56,5 × 107 cm
Tehnika: giclee
Cijena: 6.850,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Profil 03]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/profil-03 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/profil-03
Naziv: Profil 03
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 69,5 × 50 cm
Tehnika: grafika sitotisak
Cijena: 3.260,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Djevojka i grad 01]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-i-grad-01 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-i-grad-01
Naziv: Djevojka i grad 01
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 48 × 62 cm
Tehnika: giclee
Cijena: 6.850,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Djevojke 08]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojke-08 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojke-08
Naziv: Djevojke 08
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 49 × 69 cm
Tehnika: giclee
Cijena: 6.850,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Konj 01 ]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/konj-01 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/konj-01
Naziv: Konj 01
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 47 × 76 cm
Tehnika: giclee
Cijena: 6.850,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Alegoria xII]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/alegoria-xii https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/alegoria-xii
Naziv: Alegoria xII
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 48 × 68 cm
Tehnika: giclee
Cijena: 6.850,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Djevojka i konj 005]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-i-konj-005 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-i-konj-005
Naziv: Djevojka i konj 005
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 43 × 67,5 cm
Tehnika: giclee
Cijena: 6.850,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Mediteranske skaline]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/mediteranske-skaline https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/mediteranske-skaline
Naziv: Mediteranske skaline
Autor: Vejzović Fadil
Dimenzije: 39 × 49,5 cm / 58 × 69 cm sa okvirom
Tehnika: giclee
Cijena: 1.549,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Jedra 018 ( bez okvira)]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-018 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-018
Naziv: Jedra 018 ( bez okvira)
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 100 × 150 cm
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 5.149,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Jedra 017]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-017 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-017
Naziv: Jedra 017
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 60 × 80 cm / 68 × 88 cm sa okvirom
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 2.549,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Jedra 016]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-016 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/jedra-016
Naziv: Jedra 016
Autor: Bakter Ante
Dimenzije: 50 × 70 cm / 58 × 78 cm sa okvirom
Tehnika: ulje na platnu
Cijena: 2.350,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž-019]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-019 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-019
Naziv: Morski pejsaž-019
Autor: Dragija Milan
Dimenzije: 17 × 22,5 cm / 27,7 × 32,7 cm sa okvirom
Tehnika: ulje na kartonu
Cijena: 559,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Morski pejsaž-018]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-018 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/morski-pejsaz-018
Naziv: Morski pejsaž-018
Autor: Dragija Milan
Dimenzije: 18 × 29 cm / 28,5 × 39,7 cm sa okvirom
Tehnika: ulje na kartonu
Cijena: 609,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Djevojka i antički kip 07]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-i-anticki-kip-07 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-i-anticki-kip-07
Naziv: Djevojka i antički kip 07
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 50,5 × 40,5 cm / 71 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: giclee
Cijena: 1.950,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Djevojka 06]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-06 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-06
Naziv: Djevojka 06
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 50,5 × 40,5 cm / 71 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: giclee
Cijena: 1.950,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Alegorija 01]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/alegorija-01 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/alegorija-01
Naziv: Alegorija 01
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 50,5 × 40,5 cm
Tehnika: giclee
Cijena: 1.750,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Djevojke 05]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojke-05 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojke-05
Naziv: Djevojke 05
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 31 × 47 cm / 50 × 66 cm sa okvirom
Tehnika: giclee
Cijena: 1.950,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Djevojka i konj 004]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-i-konj-004 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/djevojka-i-konj-004
Naziv: Djevojka i konj 004
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 46 × 58 cm / 62 × 74,3 cm sa okvirom
Tehnika: giclee
Cijena: 4.249,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Profil 02]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/profil-02 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/profil-02
Naziv: Profil 02
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 63 × 51,5 cm / 80,5 ×69 cm sa okvirom
Tehnika: giclee
Cijena: 4.249,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Profil u zelenom 01]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/profil-01 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/profil-01
Naziv: Profil u zelenom 01
Autor: Berber Mersad
Dimenzije: 50 × 42,5 cm
Tehnika: ulje na papiru
Cijena: 11.500,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Đakovo - Katedrala sv.Petra 019]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/dakovacka-katedrala-sv.petra-019 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/dakovacka-katedrala-sv.petra-019
Naziv: Đakovo - Katedrala sv.Petra 019
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 28x38 cm / 49x60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 790,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Dvorac Lužnica-Zaprešić 018]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/dvorac-luznica-zapresic-018 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/dvorac-luznica-zapresic-018
Naziv: Dvorac Lužnica-Zaprešić 018
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 28x38 cm / 49x60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 790,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Osijek -Tvrđa-017]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/osijek-tvrda-017 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/osijek-tvrda-017
Naziv: Osijek -Tvrđa-017
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 28x38 cm / 49x60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 790,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Zadar -Kopnena vrata -016]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/zadar-016 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/zadar-016
Naziv: Zadar -Kopnena vrata -016
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 28x38 cm / 49x60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 790,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Trakošćan 015]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/trakoscan-015 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/trakoscan-015
Naziv: Trakošćan 015
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 38x28 cm / 60x49 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 750,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Osijek-Katedrala sv.Petra i Pavla 014]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/osijek-katedrala-sv.petra-i-pavla-014 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/osijek-katedrala-sv.petra-i-pavla-014
Naziv: Osijek-Katedrala sv.Petra i Pavla 014
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 38x28 cm / 60x49 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 790,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Zagreb-Gornji grad 014]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/zagreb-gornji-grad-014 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/zagreb-gornji-grad-014
Naziv: Zagreb-Gornji grad 014
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 28x38 cm / 49x60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 790,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Crkva sv.Marka u Zagrebu 011]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/crkva-sv.marka-u-zagrebu-011 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/crkva-sv.marka-u-zagrebu-011
Naziv: Crkva sv.Marka u Zagrebu 011
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 28x38 cm / 49x60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 790,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Kamenita vrata 010]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/kamenita-vrata-010 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/kamenita-vrata-010
Naziv: Kamenita vrata 010
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 38x28 cm / 60x49 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 790,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Varaždin-Stari grad 010]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/varazdin-stari-grad-010 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/varazdin-stari-grad-010
Naziv: Varaždin-Stari grad 010
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 19 × 38 cm / 40 × 60 cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 450,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000
<![CDATA[Zadar -Katedrala svete Stošije 09]]> https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/zadar-katedrala-svete-stosije-09 https://alan.hr/prodaja-slika/cijena/zadar-katedrala-svete-stosije-09
Naziv: Zadar -Katedrala svete Stošije 09
Autor: Pribanić Željko
Dimenzije: 38 x 19cm/ 60 x 40cm sa okvirom
Tehnika: akvarel
Cijena: 495,00 kn]]>
Sri, 20 Srp 2022 10:26:00 +0000