Galerija Alan Bjelovar

Matanić Ivan

Matanić Ivan

Živi i radi u Bjelovaru. Samostalni (slobodni) umjetnik (slikarstvo, kiparstvo, grafika, ilustracija, restauracija)

RADI

  1. Ulja na platnu i tabli smjer nadrealizam, apstrakcija, hiperrealizam
  2. Grafika-tuš (ink), bakrorez, bakropis, aquatinta, drvorez, linorez
  3. Zidne slike-freske akrilnom tehnikom
  4. Ilustracija knjiga
  5. Monumentalne spomenike (skulpture), sitna plastika
  6. Restauracija crkvenih oltara, oltarnih pala itd.
Matanić Ivan: 01, grafika cijena:

01
grafika

Matanić Ivan: 02, grafika cijena:

02
grafika

Matanić Ivan: 03, grafika cijena:

03
grafika

Matanić Ivan: 04, grafika cijena:

04
grafika

Matanić Ivan: 05, grafika cijena:

05
grafika

Matanić Ivan: 08, ulje na platnu 50x60 cm cijena:

08
ulje na platnu 50x60 cm

 

Cijene vrijede od 01.10.2017. do opoziva ili slijedeće promjene, odnose se na gotovinsko plaćanje, te  uključuju PDV.

Protuvrijednost u kunama obračunava se prema prodajnom tečaju eura kod Erste banke važećem na dan plaćanja ili na dan izrade ponude.

Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave. Zadržavamo pravo ispravka nenamjerno pogrešno upisanog teksta ili podatka na stranici.