Galerija Alan Bjelovar

Solis Mate

Solis Mate

Mate Solis rođen je 21. srpnja 1935. godine u Zadru. Školu je pohađao u Cresu i Rijeci, nakon čega u Zagrebu pohađa i završava Školu primjenjene umjetnosti, te Akademiju likovnih umjetnosti 1962. godine.

U početku slika na granicama apstrakcije, a kasnije počinje naglašavati volumen i kolorističku skalu boja te prelazi u ekspresionističku i nadrealističku fazu. U kasnijoj fazi ponovno se vraća apstraktnom slikarstvu s naglašenim crtežem. Uglavnom se koristi uljima i akvarelima. Izlagao je u Rijeci, Klagenfurtu, Hamburgu, Cresu i drugdje.

Autor je brojnih zidnih dekoracija u bankama i hotelima (Punta u Velom Lošinju, Kimen u Cresu i Vespera u Malom Lošinju), a bavi se i opremanjem knjiga.

Solis Mate: 01, grafika 35,5x50 cm cijena: 1500,00 kn
okvir u cijeni

01
grafika 35,5x50 cm
Cijena: 1500,00 kn okvir u cijeni

Solis Mate: 02, grafika 49x69 cm cijena: 1500,00
okvir u cijeni

02
grafika 49x69 cm
Cijena: 1500,00 okvir u cijeni

 

Cijene vrijede od 01.10.2017. do opoziva ili slijedeće promjene, odnose se na gotovinsko plaćanje, te  uključuju PDV.

Protuvrijednost u kunama obračunava se prema prodajnom tečaju eura kod Erste banke važećem na dan plaćanja ili na dan izrade ponude.

Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave. Zadržavamo pravo ispravka nenamjerno pogrešno upisanog teksta ili podatka na stranici.