Staklena obloga zida u kuhinji

Staklena obloga zida u kuhinji

Zidovi i stropovi obloženi staklom, sve više su prisutni u prostorima kako javnih tako i privatnih objekata. Ako se u...

Saznajte više
Prozori, nadstrešnice, zimski vrtovi

Prozori, nadstrešnice, zimski vrtovi

Stakleni, dakle prozirni krovovi ili nadstrešnice upravo su radi svoje prozirnosti atraktivni i poželjni, a suvremena...

Saznajte više
Pregradne stijene, vrata

Pregradne stijene, vrata

Staklene pregradne stijene (zidovi) i staklene ograde izuzetno su atraktivne i dekorativne za odvajanje ili...

Saznajte više
Tuš kabine i kupaonski elementi

Tuš kabine i kupaonski elementi

Kad govorimo o kabinama za tuširanje, odnosno prostorima u kojima su voda i vlaga svakodnevica, poput kupaonica, bazena...

Saznajte više
Namještaj

Namještaj

Dizajnerski trendovi, bilo kod nas ili u svijetu, nisu nikada pa tako ni danas mogli mimoići staklo kao materijal...

Saznajte više
Izo stakla

Izo stakla

Danas nezamjenjivo, izolacijsko, odnosno IZO staklo, u pravilu se sastoji od najmanje dva stakla spojena u cjelinu...

Saznajte više
Float stakla

Float stakla

Float stakla 2, 3, 4, 5, 6, 8, i 10 mm, laminirana, kaljena Obično ravno, najčešće potpuno prozirno staklo, ono koje...

Saznajte više
Ogledala

Ogledala

Ogledala 3 i 4 mm Ogledalo je ravni i prozirno staklo sa reflektirajućim slojem sa zadnje strane zaštićenim sa...

Saznajte više
Žičana stakla

Žičana stakla

Prozirno staklo glatke ili reljefne površine, bezbojno ili u boji, ojačano tankom mrežastom žičanom konstrukcijom...

Saznajte više
Ornamentna stakla

Ornamentna stakla

Ornamentna stakla prije svega su namjenjena regulaciji providnosti, te kao dekorativna stakla. Mogu biti bezbojna ili u...

Saznajte više
Rezanje stakla

Rezanje stakla

Staklo je moguće rezati ravno ili po nekoj krivulji, ali samo do radijusa reza koji prije svega ovisi o debljini i...

Saznajte više
Brušenje stakla

Brušenje stakla

Nakon što se na površini stakla staklarskim alatom napravi plitko površinsko "oštećenje", kod opterećenja dolazi...

Saznajte više
CNC obrada stakla

CNC obrada stakla

CNC obradni centar je potpuno automatiziran stroj, namijenjen za rezanje, obradu rubova i površine. Rezanje se obavlja...

Saznajte više
Fazetiranje stakla

Fazetiranje stakla

Fazetiranje je strojno smanjenje debljine ruba stakla pod određenim kutem, u širinama od nekoliko centimetara. Ovim se...

Saznajte više
Kaljenje stakla

Kaljenje stakla

Kaljenje je proces termičke obrade stakla, sa svrhom povećavanja njegove mehaničke čvrstoće i sigurnosti ljudi u...

Saznajte više
Pjeskarenje stakla

Pjeskarenje stakla

Tehnika dekorativne obrade površine stakla kod koje se pod visokim pritiskom izbacuje mlaz vrlo sitnog i oštrog...

Saznajte više
Laminiranje stakla

Laminiranje stakla

Laminiranje je proces kod kojeg se, slično kao i kod kaljenja, povećava sigurnost, ali ovaj put uz pomoć najčešće...

Saznajte više